Вступ

Тема, над якою працюватиме соціальний педагог

Морозівського НВК ім. Д.Поповича у 2017-2018 н.р.

«Корекція комунікативних здібностей дітей з метою полегшення їх адаптації до вимог суспільства»

Річний план роботи соціального педагога Морозівського НВК складений на основі ст. 21, 22 Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 1999 року, відповідно до «Положення про психологічну службу в системі освіти України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 127 від 03.05.1999 року, наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» № 439 від 07.06.2001 року, Наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук від 15 серпня 2001 року № 592/33 «Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України та з метою забезпечення належних умов праці практичним психологам ( соціальним педагогам ) навчальних закладів», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 року № 691 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти», наказів від 14.08.2000 року № 385 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 3 квітня 2004 року, згідно з наказом МОН України № 554 «Про виконання рішення Колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України», наказом Міністерства освіти і науки України від 4 квітня 2007 року № 279 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року № 410 «Про затвердження Державної програми протидії торгівлі людьми», Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної декларації прав людини, листом Міністерства освіти та науки України від 25 липня 2014 року № 1/9 – 374 та інших нормативних документів, які охоплюють питання планування роботи психологічної служби.

Основною метою роботи соціального педагога є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надати їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини ( соціальний, психолого-педагогічний та моральний ) у її життєвому просторі.

Перед соціальним педагогом школи поставлені завдання:

  • Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;
  • Формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;
  • Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвитку;
  • Надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і підтримки.

Соціальний педагог покликаний попередити проблему, своєчасно виявити та усунути причини, які сприяють її виникненню, забезпечити профілактику різноманітних негативних явищ ( моральних, фізичних, соціального характеру ), відхилень у поведінці учнів, їх спілкуванні.

Соціальний педагог досліджує проблему «Корекція комунікативних здібностей дітей з метою полегшення їх адаптації до вимог суспільства».

У 2017-2018 навчальному році запланована участь соціального педагога у загальношкільних і класних батьківських зборах з метою підвищення рівня психологічної компетенції батьків.

Аналіз роботи соціально – психологічної служби

у 2016 – 2017 навчальному році

Протягом року соціальний педагог досліджував проблему : «Розвиток комунікативних здібностей дітей з метою полегшення їх адаптації до вимог суспільства».

Протягом 2016-2017 навчального року соціальним педагогом були розроблені заходи щодо роботи Ради з профілактики правопорушень для оформлення індивідуальних планів роботи з учнями, які схильні до правопорушень. Відновлювалась база даних різних категорій учнів.

На початку навчального року соціальний педагог разом з класоводами та класними керівниками склала соціальні паспорти класів та школи. Під час проведення індивідуальних бесід з класними керівниками та директором школи, були визначені діти, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога. Протягом На початку навчального року соціальним педагогом відвідувались уроки з метою спостереження за поведінкою учнів, виокремлення проблем у поведінці учнів. З учнями систематично проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінки на уроках, перервах та в позаурочний час.

З учнями старших класів були проведені бесіди на тему «Цінність життя». З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

- « Скажемо: СТОП ! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму» ( 9 – 11 класи)»;

- «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД ?» ( 10-11 класи )?

- «Шкідливість куріння» з елементом анкетування «Тютюн здоров’ю не товариш» ( 6 клас )?

- «Загроза наркотиків» ( 9-11 класи);

- «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі» ( 5 – 6 класи);

- «Пірсінг та татуювання» ( 7 клас);

- «Шлях до справжнього кохання» ( 8-11 класи) . Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків.

З метою згуртування учнівського колективу були проведені бесіди на тему:

- «Дружба в житті людини» ( 4 клас);

- «Справжній лідер – хто він ?» ( 3 клас);

- «Порядна дитина, яка вона ?» ( 1 клас).

- «Права дитини» ( 6 клас);

- «Скажи насильству в сім’ї та школі - Ні!» ( 5-11 класи ).

- «Торгівля людьми та її причини. Як себе захистити» ( 9-11 класи).

Протягом навчального року систематично проводились бесіди з учнями, які порушують дисципліну і пропускають заняття без поважних причин. Соціальний педагог відвідував таких дітей вдома, а також відвідував батьків учнів за місцем їх роботи.

Профорієнтаційна робота з учнями 9 та 11 класів проводилася соціальним педагогом в декілька етапів та за кількома методиками. Протягом навчального року соціальний педагог залучався до виступів на педагогічних радах та нарадах при директорові:

- 5 клас – «Спілкування в житті дітей» з елементами групового анкетування батьків учнів на тему: «Чи вміє ваша дитина гідно програвати ?»

- Педагогічна рада « Психологічні аспекти активності навчальної діяльності»;

- Нарада при директорові «Про результати діагностики психічних процесів учнів початкової школи».

Індивідуальні та групові консультації соціальним педагогом проводились на таку тематику :

- проблеми навчання та виховання учнів ( педагогічні працівники);

- труднощі у спілкуванні з однолітками ( учні );

- проблеми з дисципліною та відвідування учнями уроків (педагогічні працівники, учні, батьки);

- труднощі у спілкуванні з батьками ( учні, батьки );

- сімейні конфлікти ( учні, батьки).

План роботи соціального педагога

на 2017-2018 навчальний рік

№ п/п Зміст роботи Термін проведення Де і з ким проводиться
1. Діагностичні Дослідження соціуму:
- визначення та вивчення суб’єктів мікрорайону,
- перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності.
Робота з дітьми:
- складання соціального паспорту школи, класу, учнів;
- діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та соціально-дезадаптованих учнів;
- визначення соціально-вразливих груп дітей;
- вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду учнів 1,5,10-х класів;
Робота з батьками:
- складання соціального паспорту сімей «групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, особистісних проблем, особистісних потреб; - визначення соціально-побутових умов життя дітей-сиріт, соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб;
- вивчення соціально-побутових умов життя сімей, що опинилися в складних життєвих умовах та дітей «групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб.
Робота з педколективом
- соціально-педагогічне дослідження за запитом адміністрації;
протягом року

вересень


протягом рокупротягом року


протягом року
соц. педагог

соц. педагог


соц.педагогсоц. педагог, класні керівники

соц. педагог
2. Прогностичні Дослідження соціуму:
- налагодження зв’язків з організаціями мікрорайону та планування спільної діяльності;
Робота з дітьми: - проведення та сприяння організації шкільних форм дозвілля; - проведення опитувань, анкетувань, тренінгів, ділових ігор, круглих столів Робота з батьками : - проведення бесід та лекторіїв; - опитування, анкетування на батьківських зборах класу, школи;
- сприяння організації сімейних форм дозвілля; Робота з педколективом: - участь у педрадах, консиліумах, висвітлення соціально-педагогічних питань, соціальної адаптації учнів; - на основі досліджень здійснити прогнозування соціального супроводу учнівського колективу, дітей «групи ризику» та надати рекомендації для спільної роботи з класним керівником, вчителями
протягом року


протягом року


протягом року

протягом року
соц. педагог


соц. педагог


соц. педагог

соц. педагог
3. Консультативні Робота з дітьми:
- консультативна робота за потребою учнів;
- допомога у професійному самовизначенні учням старших класів;
- консультативна робота з дезадаптованими учнями;
Робота з батьками: - консультація для батьків з питань соціальної адаптації дитини до закладу виховання (освіти); - консультації для опікунів з питань захисту і охорони прав дитини;
Робота з педколективом: - індивідуальні консультації для педагогічних працівників;
постійно
лютий
протягом року
протягом року
постійно
постійно
соц. педагог
соц. педагог, залученні організації;
соц. педагог,
соц. педагог;
соц. педагог
соц. педагог
4. Захисні
Дослідження соціуму:
- залучення організацій та установ, з якими співпрацює соціальний педагог; Робота з дітьми: - розробка програм соціального супроводу дітей та учнівської молоді, які мають проблеми, пов’язані з соціалізацією особистості;
- поліпшення умов соціально-педагогічної адаптації, розвиток соціальних якостей учнів;
- проведення просвітницьких заходів;
- супровід
у відновленні життєво важливих документів дитини; - участь на засіданні опікунської ради та в судовому процесі в ролі захисника прав дитини;
Робота з батьками: - виступи на батьківських зборах, конференція з актуальних проблем захисту і прав дитини;
Робота з педколективом: - участь у педагогічних нарадах та консиліумах по висвітленню соціально-педагогічних питань та інформування педколективу з питань охорони та захисту дитинства; - тренінгові заняття по формуванню позитивної психологічної атмосфери, розвитку педагогічної рефлексії, емпатії до дітей.
протягом року
протягом року

протягом року

в разі необхідності за окремим планом

за окремим графіком

за окремим графіком
соц. педагог, залучені організації
соц. педагог
соц. педагог

соц. педагог інспектор з охорони дитинства
соц. педагог пед.колектив

соц. педагог пед.колектив
5. Профілактичні Робота з дітьми: - профілактика тютюнопаління, наркоманії серед учнів;
- антиалкогольна та антинаркотична просвіта (буклети, стенди);
- формування в підлітків навичок здорового способу життя, негативного ставлення до наркотичних речовин, алкоголю, паління, конкурс дитячого малюнка на асфальті “Ми обираємо здоров¢я”;
- профілактика і надання соціально-педагогічної допомоги дітям, які потерпають від насильства в родині та поза нею;
- профілактика відхилень поведінки, ведення картотеки “важких” підлітків індивідуальна робота з ними; - проведення засідання Ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх; - засідання комісії з питань правопорушення.
протягом року
за окремим планом жовтень, квітень
протягом року
протягом року
протягом року
за окремим планом
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
6. Соціально-перетворювальні - здійснення соціально-педагогічного патронажу соціально незахищених категорій дітей; - сприяння соціально-професійному визначенню особистості та адаптації в соціумі; - взаємодія з організаціями, які надають соціальні послуги учнівській молоді. протягом року
протягом року
протягом року
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
7. Організаційні - планування роботи на рік, семестр, місяць, погодження планів;
- систематичне оформлення необхідної документації, журналів обліку роботи, спостереження, ведення обліку дітей соціально-вразливих категорій; - добір соціально-педагогічного інструментарію; - обробка результатів соціально-педагогічних досліджень;
- підготовка навчальних, розвивальних, профілактичних програм;
- участь у науково-практичних конференціях, семінарах, творчих групах;
- організація роботи за запитом
протягом року
протягом року
постійно
постійно
постійно
за окремим планом протягом року
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
соц. педагог
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Серпень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31