• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Національно - патріотичне виховання
/Files/images/natsonalno_-_patrotichne_vihovannya/Національно-патріотичне виховання.JPG

в Морозівському НВК ім. Д. Поповича

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури.
Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з головних складових національної безпеки України.
Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту.
Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, право.
Завдання національно-патріотичного виховання:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;
- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;
- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;
- відновлення і вшанування національної пам'яті;
- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;
- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;
- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
- підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;
- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;
- створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;
- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.
В рамках національно – патріотичного виховання в школі проводяться виховні години, бесіди, темами яких є: святкування знаменних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Традиційним стало проведення святкувань Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня Захисника Вітчизни, Дня української письменності, відзначення Дня села, змагань «Козацькі забави». В рамках святкування цих знаменних дат проводяться: - виховні години в усіх класах; - зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни і учасниками бойових дій;
Велику роботу проводить шкільна музейна кімната. Вона є діючим центром національно-патріотичного виховання учнів. Тут зібрано багато матеріалів, які використовуються під час проведення виховних заходів у класах, відзначення знаменних і пам’ятних дат.
Cаме патріотизм, громадянськість повинні об’єднувати українців, зберегти те, що протягом століть було нашою метою, – незалежну державу.
Ми - патріоти України

Учні Морозівського НВК розпочинають навчання з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України

/Files/photogallery/732/P1200869.JPG

З метою вдосконалення роботи з патріотичного виховання в Морозівському НВК та виховання в учнів патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України учні закладу розпочинають навчання з підняття Державного Прапора України та виконання Державного Гімну України./Files/photogallery/732/P1200867.JPG

ПЛАН ЗАХОДІВ З НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

МОРОЗІВСЬКОГО НВК ІМ. Д.ПОПОВИЧА

(на основі Концепції національно-патріотичного виховання молоді)

№ з/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці
1 Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей Створювати належні умови для рівного доступу до якісної освіти ня організаційно-правових засад діяльності школи, їх належного. Вжити заходи для забезпечен кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення Постійно Адміністрація НВК
2 Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь У школі забезпечити розміщення державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком занять та під час проведення різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів Постійно Адміністрація НВК,педагоги-організатори
Проведення в школі заходів до Дня Державного Прапора України. Серпень Педагоги-організатори
Проведення в школі правової освіти та виховання, направленої на розвиток у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Постійно Адміністрація НВК, педагоги-організатори, класні керівники, вчитель історії та правознавства
Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України». Листопад 2016 Вчитель історії та правознавства
3 Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу Проводити серед учнівської молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, району, села, використовуючи активні форми роботи. Постійно Вчитель історії
4 Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації Проводити різноманітні творчі конкурси знавців української мови, літературні вечори. Лютий – березень 2017 Вчителі української мови та літератури
У плані роботи школи передбачати заходи з відзначення Днів української писемності та мови Листопад Вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі у шкільних та районних етапах конкурсу учнівської творчості відповідно до Указу Президента України «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». Грудень Заступник директора з НВР, вчителі української мови та літератури
Забезпечення участі учнів у поетичному конкурсі для школярів «Зерна доброти». Протягом року Вчителі української мови та літератури, вчителі початкових класів
5 Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини Організувати роботу щодо залучення учнів до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом проведення міських акцій, конкурсів патріотичного спрямування. Постійно Вчитель історії
Забезпечити проведення в школі зустрічей, вечорів пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової слави, з метою пропагування та виховання дітей та учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління Жовтень, квітень Заступник директора з НВР О, педагоги-організатори, вчитель історії, класні керівники
Забезпечення вивчення та узагальнення досвіду школи, окремих вчителів з питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Заступник директора з НВР
Забезпечити участь в щорічних конкурсах на кращу творчу та науково-дослідницьку, пошукову роботу серед учнівської молоді з вивчення невідомих сторінок історії та культури рідного краю, села (фотографії, живопис, література, тематичні екскурсії), Постійно Педагоги-організатори, вчитель історії
Відзначення шевченківських днів (за окремим планом) Березень 2017 Педагогічний колектив школи
Взяти участь у створенні інформаційно-комунікаційних проектів "Україна – моя Батьківщина" Березень Вчитель історії
Організація та проведення заходів до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат. Постійно Заступник директора з НВР , педагоги-організатори
6 Відновлення і вшанування національної пам’яті У планах роботи школи передбачати заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованого Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України Постійно Заступник директора з НВР,педагоги-організатори
Організувати у школі виставки фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення. Квітень Педагоги-організатори,бібліотекар
Організувати у бібліотеці школи тематичні експозиції до Дня захисника України та до Дня Збройних Сил України Щороку 14 жовтня та 6 грудня Бібліотекар
8 Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби Проведення днів відкритих дверей спільно з органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами Постійно Заступник директора з НВР , педагоги-організатори, класні керівники
Забезпечувати участь у спартакіадах допризовної молоді Щорічно Вчитель фізичної культури, вчитель захисту Вітчизни
9 Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді Взяти участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») Відповідно до Положення про проведення ігор Вчитель фізичного виховання, вчитель захисту Вітчизни
Забезпечувати участь у Всеукраїнській фізкультурно-оздоровчому патріотичному фестивалі „Нащадки козацької слави Щороку Вчитель фізичного виховання педагоги-організатори
10 Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами Здійснювати у школі як форму виховної роботи шефський патронат між учнями молодших та старших класів Постійно Педагоги-організатори, класні керівники, класоводи
У планах роботи школи передбачати заходи з відзначення Дня Матері Травень Заступник директора з НВР , педагоги-організатори
Підтримка та розвиток в колі молодіжного волонтерського руху, залучення школярів до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам. Постійно Педагоги-організатори
Забезпечення участі школярів у заходах Всеукраїнського благодійного проекту «Добро починається з тебе», що проводиться Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000»; у заходах Всеукраїнської акції «Почуйте всі!», що проводиться Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» Постійно Заступник директора з НВР, педагоги-організатори
11 Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах школи, відзначення днів села, району Постійно Заступник директора з НВР, педагоги-організатори
12 Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій клубів, та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді Забезпечення взаємозв’язків з районними управліннями, службами, освітніми, культурно-просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно Педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку учнівського самоврядування . Постійно Заступник директора з НВР ., педагоги-організатори, педагогічний колектив
Підтримка та сприяння розвитку державно-громадського управління освітою; забезпечення координації спільної діяльності адміністрації школи, батьків та учнів Постійно Педагогічний колектитв
13 Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини Проводити благоустрої у школі на прилеглих територіях Під час місячників благоустрою та до початку навчального року Заступник директора з НВР, педагоги-організатори, класні керівники
Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у населення екологічної культури і підвищення екологічної свідомості, розвитку у школі юннатівського руху, широкого залучення дітей та молоді до природно-заповідної справи Постійно Вчитель біології, класні керівники
Організувати шефство школи, «зелених патрулів» над місцями поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв голодомору та політичних репресій у населених пунктах Постійно Класні керівники
14 Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави У школі проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці учнівської молоді Протягом навчального року Заступник директора, педагоги-організатори, педагогічний колектив
15 Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Щороку Заступник директора з НВР .
Організація та проведення заходів, направлених на збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді, формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно Вчителі фізичного виховання та основ здоров’я
Сприяння участі школи, учнівської молоді в інноваційних просвітницько-оздоровчих превентивних програмах: «Рівний - рівному», «Майбутнє починається сьогодні», «Діалог», «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», «Школа проти СНІД», «Захисти себе від ВІЛ» тощо. Постійно Педагоги-організатори
Участь у районних спортивних змаганнях, зборах. Постійно Вчитель фізичного виховання
16 Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності Забезпечення проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей і підлітків. Постійно Соціальний педагог,педагоги-організатори, класні керівники
Проводити роботу для розвитку пластового (скаутського) руху, спрямованого на всебічний розвиток особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, патріотичне виховання підростаючого покоління, відродження історичних та культурних традицій Українського народу Постійно Педагоги-організатори
Сприяння активізації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно Заступник директора з НВР , педагоги-організатори,соціальний педагог, класні керівники

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Травень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031